Voedselloket Almere

VoedselLoket Almere

 

Doelstelling van Stichting Voedsel Loket Almere


Stichting Voedsel Loket Almere (VLA) heeft als doel het verstrekken van basisboodschappen aan mensen die tijdelijk in financiële nood verkeren. Hoofdoorzaak van deze financiële nood is de lange wachttijd voor een uitkering. Ook verkeren veel mensen in een onoverzichtelijke schuldpositie.

Asielzoekers in afwachting van hun beroep hebben geen inkomen hoewel zij legaal in Nederland zijn.
Voor mensen in zo'n situatie is het niet mogelijk om voldoende geld over te houden om genoeg en verantwoord eten te kopen. Dit is de reden voor VLA om voedselpakketten aan deze mensen aan te bieden.

Op initiatief van de Maatschappelijk Releva nte Kerken Almere (MRKA) en het Rode Kruis afdeling Almere is in mei 2005 VoedselLoket Almere gestart.

Wat doet VLA?

Het geven van voedsel, kleding, speelgoed en meubels zien wij niet als een oplossing voor de problemen van onze cliënten, maar als overbrugging naar zelfredzaamheid. Het verstrekken daarvan heeft daarom een tijdelijk karakter en gebeurt in samenwerking met professionele hulpverleners die zorgen voor financieel herstel. Daarnaast worden clienten ondersteund met infomatie, spreekuren en cursussen. Of iemand in aanmerking komt en wat de voorwaarden zijn vindt u hier

Eigen supermarkt

VLA zorgt voor een budget op grond van gezinsgrootte en samenstelling. Daarmee kunnen clienten winkelen in de VLA supermarkt waarin zo\'n 110 basisartikelen altijd aanwezig zijn. Ook is er verse groente. Onder andere van de eigen biologische VLA tuin. Zo wordt ook een gezond en goed voedingspatroon gestimuleerd.

Financiering

De eerste fase van het voedselloket is gefinancierd door de Almeerse kerken die samenwerken in de MRKA. We proberen voldoende geld, middelen en/of goederen aan te trekken om met dit initiatief door te kunnen gaan.

Actuele informatie

Het VoedselLoket organiseert regelmatig supermarktacties. Ook zijn er veel bedrijven, scholen, kerken en particulieren die ons steunen door geld en goederen te doneren. Klik hier voor de actuele stand van zaken.

Hoe kunt ons steunen?

U kunt ons steunen door middel van geld, goederen of door vrijwilliger te worden. Zie hiervoor onze pagina’s:
Hoe kunt u ons steunen?