Main Menu

Diaconaat in een groeistad.
Een uitdaging

De diaconie van Almere helpt iedereen die moeite heeft om mee te komen in of deel te nemen aan de samenleving in Almere.

Dat doen we door individuele begeleiding, ondersteuning en advies en door het steunen van projecten voor bepaalde doelgroepen.

Uiteraard speelt de diaconie ook een rol in de protestantse vieringen. De wijkraden van diakenen zijn daarvoor verantwoordelijk.

In ons werk worden we gesteund door de diaconie van Bussum-West.

Het college bestaat uit:

Voorzitter: Jan Kees den Bakker

Penningmeester: Jan Bart Radix

Scriba a.i.:  Frieda van Baarle

Leden: Paulien Boogaard, Johan Fokker, Ineke Frederiks-Brandsma, Inge van der Graaf , Martin Kosten, Tineke van der Kruk, Irene Visser en Theo de Wilde

Diaconaal opbouwwerker: Peter Mons

 

Contactgegevens

Telefoon: 036-750 50 85
Fax: 084-745 49 54
Postadres: Ambachtsmark 71 1355 EE ALMERE

rsin nummer: 815544121

E-mail:

  • Algemene informatie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Scriba :                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Rekeningnummer:

  • NL32 INGB 0000 2553 30

Nieuws:

Op 21-3 2015 werd een samenwerkingsovereekomst tussen de Oostvaarderskliniek en het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Almere feestelijk ondertekend.

alcoholvrije bubbels om de ondertekening te vieren

Doel van de overeenkomst is om te zorgen dat met de deskundigheid en inzet van de kliniek de aan het Meubel- en WitgoedLoket Almere geschonken goederen heel en opgeknapt een tweede leven kunnen starten in de huizen van de allerarmsten in Almere. Daarvoor zijn we altijd op zoek naar tweedehands meubels- en witgoed, ook als er iets aan mankeert. Wat we ook zoeken zijn (lange) pallets die anders toch weggegooid worden. Daarvan worden mooie artikelen gemaakt die zorgen dat dit hout een zinvolle en duurzame bestemming tegemoet gaat.